Apuraha vanhustutkimukseen

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö sr myöntää apurahaa Jyväskylässä tehtävään yliopistotasoiseen gerontologiseen/lääke/hoito/yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen.

Jaettava apuraha on kokonaisuudessaan 15 000 euroa/vuodessa. Apuraha voidaan jakaa yhtenä isona tai enintään kolmena pienempänä apurahana.

Seuraava apuraha on haettavissa syksyllä 2023. Tiedotamme hakupäivästä myöhemmin. Hakemukset lähetetään osoitteeseen: pauliina.takala@telkanpesa.fi

Vapaamuotoinen hakemus, johon liitetään tutkimussuunnitelma.

Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee säätiön hallitus erikseen nimetyn apurahatyöryhmän esityksen perusteella. Apuraha maksetaan saajille hakuvuoden jälkeisenä vuonna.

Hakuohjeet

Kenelle apuraha on tarkoitettu 

Apuraha on tarkoitettu Jyväskylässä tehtävään tieteelliseen tutkimukseen.

Apuraha on tarkoitettu tukemaan yliopistotasoista gerontologia/lääke/hoito/yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.

Apurahan suuruus

Jaettava apuraha on kokonaisuudessaan 15 000 euroa/vuodessa. Apuraha voidaan jakaa yhtenä isona tai enintään kolmena pienempänä apurahana. Apuraha sisältää ne Myel-maksut, jotka apurahan saaja hoitaa itse. Apurahan saaja hoitaa kaikki vakuutus- ja eläkemaksut itse.

Saman hakijan/tutkimusryhmän on mahdollista saada apurahaa enintään kolmena vuonna peräkkäin. Apuraha on haettava joka vuodelle erikseen ja jatkuvuus ei ole automaatio.

Hakuohjeet

a)      Vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää tutkimuksen tiivistelmän (1-2 sivua). Hakemuksen liitteeksi laitetaan tutkimussuunnitelma, jonka pituus on enintään 6 sivua. Hakemuksen liitteineen on oltava suomenkielinen. 

Tutkimussuunnitelman sisältö:

Tausta – Tutkimuksen merkitys kansallisesti ja kansainvälisesti

Lyhyt kuvaus saman aiheen aikaisemmasta tutkimuksesta ja miten ko. tutkimus liittyy siihen

Kuinka pitkälle työ on edistynyt ja kuinka paljon ja mitä vielä pitäisi tehdä

Tutkimuksen tavoite

Hypoteesit ja kysymyksenasettelut

Tutkimusmetodit ja tutkimusmateriaali. Miten tutkimusmateriaali kerätään ja miten sitä käytetään.

Eettiset näkökulmat sekä mahdolliset eettiset lausunnot tutkimusmetodeihin ja -materiaaliin liittyen.

Odotetut tulokset ja niiden tieteellinen ja yhteiskunnallinen merkitys

Tulosten mahdollinen soveltaminen ja hyödyntäminen

Tulosten ja kerätyn materiaalin julkaisu ja muu levitys

b)      Hakemukseen laitetaan CV – enintään 2 sivua

c)       Hakemuksen muut liitteet – Väitöskirjan tekijät liittävät hakemukseen todistuksen jatko-opintoihin hyväksymisestä ja/tai ohjaajan lausunnon.

%d bloggaajaa tykkää tästä: