Asuntosäätiö Telkänpesä

Tervetuloa!

Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiö on vuonna 1993 perustettu yleishyödyllinen yhteisö. Säätiön tarkoitus on rakentaa ja vuokrata ikääntyville ihmisille asuntoja ja tuottaa tarpeellisia palveluja. 


Kuva: Seppo Haimakainen

Säätiön toiminnan periaatteena on veteraanien perintö ”Veljeä ei jätetä”. Tällä aatteellisella periaatteella säätiö toimii edelleen. Veljeä ei jätetä, Siskoa ei jätetä, Kaveria ei jätetä.


Haluamme kantaa yhteiskunnallista vastuuta järjestämällä kaikille avointa yleishyödyllistä toimintaa Telkänpesän palvelukeskuksen tiloissa.


Apuraha

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö sr myöntää apurahaa Jyväskylässä tehtävään yliopistotasoiseen gerontologiseen/lääke/hoitotieteelliseen tutkimukseen.


Isännöinti & huolto

Säätiö kantaa vastuuta myös rakennuttamistaan As Oy Jyväskylän Telkäntien 2:n kiinteistöistä huolehtimalla niiden isännöinnistä, peruskorjauksista ja huollosta.