Toiminta

Yleishyödyllinen toiminta ja muut palveluntuottajat

Telkäntie 2:n kiinteistöjen nimeksi on vakiintunut Telkänpesä. Telkänpesä on rakennettu neljässä vaiheessa vuosien 1995-2015 aikana. Telkänpesässä on 144 asuntoa ja monenlaista palvelutilaa. Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö toimii tiloissa yleishyödyllisenä toimijana. 

Kuva: Seppo Haimakainen

Yleishyödyllinen toiminta 

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö sr on yleishyödyllinen yhteisö. Säätiö toimii sääntöjensä puitteissa yleisen hyvän puolesta. Säätiö ei tavoittele voittoa toiminnallaan. Säätiö ei jaa eikä tuota taloudellista etua toimintaan osallistuville tahoille tai omalle lähipiirille. 

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö järjestää yleishyödyllistä kaikille avointa toimintaa Telkänpesän palvelukeskuksessa. Säätiö tekee yleisen hyvä tavoittelemiseksi yhteistyötä Jyväskylän seudun sotainvalidit ry:n, Jyväskylän seurakunnan, Halssilan asukasyhdistyksen, oppilaitosten, Jyväskylän kansalaisopiston, hoivapalveluyritysten, kulttuuritoimijoiden ja monen muun tahon kanssa. 

Kaikille avoimia tilaisuuksia järjestetään Telkänpesässä viikoittain. Säätiö tarjoaa Jyväskylän kansalaistopistolle mahdollisuuden toimia tiloissaan ja järjestää kaikille avoimia musiikkipiirejä. Seurakunta järjestää hartauksia ja Jumalanpalveluksia Telkänpesässä. Lähiseudun koululaiset käyvät esiintymässä palvelukeskuksessa ja säätiö organisoi vapaaehtoisia vanhusten auttamistyöhön. Säätiö tarjoaa kaikille avoimia kulttuuritapahtumia. Säätiö järjestää kuntouttavaa työtoimintaa vajaakuntoisille ja työllistää nuoria kesätöihin.

Kuva: Seppo Haimakainen

Attendo Telkänhoiva 

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö perusti vuonna 2009 hoivapalvelujen tuottamista varten erillisen osakeyhtiön, Telkänhoiva Oy:n. Telkänhoiva Oy:n omistaja vaihtui 1.1.2019. Telkänhoiva Oy:n uusi omistaja on Attendo Oy. Telkänpesän kiinteistöt ovat ensivuokrattu Attendo Telkänhoiva Oy:lle 1.1.2019. Attendo Telkänhoiva järjestää Telkänpesässä vanhusten asumispalveluita sekä kotihoitopalveluita. 

Telkänpesän senioriasuntojen ja hoiva-asuntojen (24/7) vuokraustoimintaa hoitaa Attendo Telkänhoiva. Telkänpesän seniorivuokra-asuntokyselyt: 040-7534993

Telkänsiiven ympärivuorokautisen hoivakodin asuntokyselyt: 040-5888212

Telkänpesässä on Attendo Telkänhoivan lisäksi monia muita palveluntuottajia tai yhteisöjä vuokralla. Telkänpesästä löytyy:

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry

Jyväskylän seudun sotainvalidit ry

Justeeritie 2, 41900 Petäjävesi. Puhelin 040 7782740

Sotainvalidit.jkl@elisanet.fi 

%d bloggaajaa tykkää tästä: