Meistä

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö rs 

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö perustettiin vuonna 1993 Jyväskylän seudun sotainvalidit ry:n aloitteesta yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa. Vuonna 1995 valmistui Telkänpesän palvelutalo/keskus Veljeä ei jätetä – periaatteella. Palvelutalo täyttyi vuonna 1995 sotainvalideista ja heidän puolisoistaan. Tänä päivänä palvelu- ja senioritaloja on neljä ja asukkaina on niin veteraaniväestöä kuin nuorempaakin sukupolvea. Palvelutilojen käyttäjinä on niin vauvoja kuin vaarejakin.

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiön sääntöjen mukaisesti säätiö voi tuottaa hoivapalveluja, ateriapalveluja, koulutus- ja työllistämispalveluja, tutkimus- ja julkaisutoimintaa, kiinteistön ylläpito- ja hoitopalveluja sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan palveluja, joilla se toteuttaa tarkoitustaan. Säätiö voi tuottaa palveluja kaikille asiakasryhmille.  

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiöllä on omistuksessaan 100% tytäryhtiö As Oy Jyväskylän Telkäntie 2 sekä 25% omistusosuus Keski-Suomen Palvelurakennuttaja Oy:ssä.  

As Oy Jyväskylän Telkäntie 2 

As Oy Jyväskylän Telkäntie 2 on perustettu 28.9.1994 ja rekisteröity 11.1.1995.  

As Oy Jyväskylän Telkäntie 2  hallinnoi vuonna 1995 valmistuneita neuvolaa 121 m2, palvelukeskusta 561 m2 ja asunto-osaa 1552 m2, vuonna 2002 valmistunutta asunto-osaa 1338,5 m2 palvelu- ja yleistiloineen, vuonna 2005 valmistunutta senioritaloa asuntopinta-alaltaan 1042 m2  ja palvelutila-alaltaan 200 m2 sekä 2015 valmistunutta pinta-alaltaan 2357 m2 Telkänsiipi – kiinteistöä. Kiinteistöjen kokonaispinta-ala on 7384,5 m2. 

Keski-Suomen Palvelurakennuttaja Oy 

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö omistaa 25 % Keski-Suomen Palvelurakennuttaja Oy:n osakekannasta. Yhtiön toimialana on rakennuttamisen, isännöinnin ja taloushallinnon palvelujen tuottaminen ja myynti sekä asuin- ja toimitilojen omistus. Kohderyhminä ovat erityispalveluja tarvitsevat asukkaat.

Hallitus

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiön toimintaa ohjaa ja valvoo säätiön hallitus.

Hallituksen jäsenet:

  • Timo Hyttinen puheenjohtaja 
  • Pasi Valoranta varapuheenjohtaja 
  • Erkki Fredrikson
  • Jaakko Rinne
  • Mauno Vanhala 

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiön toimitusjohtajana toimii Pauliina Takala

%d bloggaajaa tykkää tästä: